Missie

Brokers Kunststoffen B.V. richt zich op de ontwikkeling, productie en verkoop van flexibele kunststoffen. Met een assortiment, bestaande uit hoofdzakelijk folies, gazen, vliezen, weefsels en zeilen, bedienen wij relaties in met name de sectoren land- en tuinbouw, bouwnijverheid , grond-, weg- en waterbouw, industrie en sport & recreatie.

Wij opereren wereldwijd als marktpartij en onderscheiden ons door productinnovatie, betrouwbaarheid en service. Wij richten ons op duurzame groei en samenwerking, waarbij meerwaarde voor onze klanten en eindgebruikers centraal staat.