Algemene voorwaarden

Als klant van Brokers Kunststoffen B.V . wilt u graag weten onder welke voorwaarden wij verkopen en leveren. Met onze Algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten wij hanteren voor onze afnemers.

Klik hier voor Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Brokers Kunststoffen B.V.